_
Kolol primary school is een partnerschap aangegaan met Monymusk primary school in Schotland. Dit contact is gelegd door samenwerking tussen Kibet4Kids en de bevriende Gathimba Edwards foundation. De bedoeling van dit partnerschap is met name een culturele uitwisseling. Van beide kanten zullen leerlingen tekeningen en opstellen maken, alsmede foto's en een film, over hun leven in Schotland, danwel Kenia. Ook zullen leerlingen in staat worden gesteld om vragen op papier te...