Kolol primary school

  Kibet4Kids is in oktober 2013 een project gestart om de Kolol primary school te helpen. We zullen beginnen met het bouwen van klaslokalen, maar willen uiteindelijk alles doen dat kan bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs. Zodat de kinderen uit het arme dorp Kolol dezelfde kansen krijgen als kinderen uit de stad.   Achtergrond   Wat wij gaan doen   Begroting   Laatste nieuws   Doneer  

Achtergrond

Oktober 2013: Kolol primary school is een school in het dorp Kolol,  wat ligt in de riftvallei, in Kenia. Het ligt redelijk afgelegen en de arme bevolking leeft er van de landbouw. Er zijn geen voorzieningen in Kolol. Lange tijd was er ook geen basisschool. De kinderen gingen naar school in het dorp Tambach, op ruim 5km. De enige manier om hier te komen, is via een stijle asfaltweg vol bochten, zonder stoep. Kinderen liepen anderhalf uur lang langs die stijle weg om op school te komen, vaak in het donker. Levensgevaarlijk. Bovendien zaten de scholen in Tambach overvol. In 2007 is er een basisschool in Kolol gebouwd. Er was genoeg geld voor vier klaslokalen, maar die zitten nu vol. De school heeft op dit moment (2013) 90 leerlingen en 5 docenten, verdeeld over 6 klassen (3 kleuterklassen + groep 1 t/m 3). Januari 2014 is het begin van het nieuwe schooljaar. Dan is er een vijfde klaslokaal nodig, maar dat is er nog niet. De overheid heeft onvoldoende financiën en heeft niets toe kunnen zeggen. De school heeft een hutje gebouwd van klei, dat eerder ook als klaslokaal heeft dienst gedaan, maar het mag de naam lokaal eigenlijk niet dragen (foto).  Kibet4Kids wil de Kolol primary school helpen door klaslokalen van bakstenen te bouwen. Er is voldoende plek op het land van de school. We zullen geen docenten hoeven aan te stellen, daar zorgt de overheid voor. We willen de gemeenschap nadrukkelijk betrekken bij de bouw. Ouders en buurtbewoners zijn al begonnen met het graven van de fundering en het brengen van stenen. Dit gebeurt gratis. Daarnaast zal de aannemer zoveel mogelijk mensen uit Kolol aanstellen om betaald werk te verrichten voor de bouw van het klaslokaal.

Wat wij gaan doen

We willen uiteindelijk van Kolol primary school een school maken met alle faciliteiten die nodig zijn om een kind goed te laten leren. Dat betekent dat we vijf klaslokalen willen bouwen (voor groep 4 t/m 8), een bibliotheek, een docentenkamer en een toiletgebouw. Ook willen we de kinderen lesmateriaal aanbieden. De meeste ouders hebben geen geld voor boeken en schriften. Daarom willen we dat de school zelf schoolboeken bezit, alsmede divers lesmateriaal zoals topografische kaarten en tweedehands computers. In arme streken in Kenia, zoals Kolol, krijgen kinderen soms niet genoeg te eten, wat de concentratie negatief kan beïnvloeden. We gaan onderzoeken of het mogelijk is om de kinderen een lunch aan te bieden. Idee is dat de ouders voor het voedsel zorgen en dat Kibet4Kids het salaris van de kok op zich neemt. Tenslotte willen we zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft, door de docenten bijscholing aan te bieden. In nauw overleg met het schoolhoofd, zullen we cursussen uitkiezen die geschikt zijn voor de docenten. Voordat we al deze inspanningen doen, willen we zien dat de ouders en docenten ook hun bijdrage leveren. Daarom willen we beginnen met twee lokalen en lesmateriaal. We vinden het erg belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij de projecten die we uitvoeren. Twee van onze bestuursleden (Hilda Kibet en Hugo van den Broek) wonen in Kenia. Zij zullen met enige regelmaat langs gaan om de bouw te controleren én vervolgens ook om in samenspraak met de docenten en het schoolhoofd te analyseren wat er verder moet gebeuren om de kwaliteit van het onderwijs in Kolol te verbeteren.   Boven: het toiletgebouw waar nu 120 leerlingen en 5 leerkrachten gebruik van maken.

Begroting

Onze begroting voor de eerste fase van dit project is als volgt:   Twee klaslokalen á 678.760 Ksh                                          1.357.520   Tachtig bureau’s en tachtig stoelen                                       200.000   Lesmateriaal (boeken en schriften) voor 2 klassen               230.000   Bijscholing docenten (6x70.000)                                          420.000   Totaal: 2.207.520 Ksh   Tegen de huidige koers is dit zo’n: 18.867,- euro. We denken in november 2013 met de bouw te beginnen en dit binnen 2 à 3 maanden af te ronden. Vervolgens zullen we het geheel analyseren en concrete plannen maken over de voortgang (bouw van overige lokalen, bibliotheek, lunch op school, bijscholing docenten).

Laatste nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten. Hier vindt u alles over ons werk in Kolol. 

Kolol krijgt klaslokalen, lesmateriaal en bijscholing

Kolol is een arme plattelandsgemeente in de Keniaanse riftvallei. Het dorp heeft een openbare basisschool, waar kinderen gratis naar toe kunnen. Echter, Kolol primary school heeft een groot gebrek aan voorzieningen, met name aan klaslokalen en onderwijsmateriaal. Daar wil Kibet4Kids verandering inbrengen! Zodat de kinderen uit het arme dorp Kolol dezelfde kansen krijgen als kinderen uit de stad. Lees hier verder over dit project en over hoe u kunt bijdragen. Meteen doneren? Doneer hier! Van 10 euro kunnen wij al 100 bakstenen kopen, of 1 golfplaat voor op het dak. Voor een compleet lokaal hebben we 3600 bakstenen nodig en 42 golfplaten. Deze korte video laat u zien hoe het eraan toegaat in Kenia en wat wij hebben gedaan in Kolol, inclusief de opening van het eerste lokaal.

VOOR: Hier ziet u één van de klaslokalen van Kolol in september 2013, voordat Kibet4Kids tot aktie overging.                                       

foto schoolgebouw Kololo

NA: Hier het lokaal dat door Kibet4Kids is gebouwd en dat in februari 2014 werd geopend.

DSC08603 Naast het bouwen van nieuwe klaslokalen, voorziet Kibet4Kids deze van bureau's en stoelen van goede kwaliteit. Ook schaffen we lesmateriaal aan, omdat de school slechts 1 boek per 8 leerlingen had (zie foto onder). Daarnaast krijgen de docenten bijscholing om hun kennis up-to-date te houden. Dit alles kunnen wij doen met dank aan onze donateurs, en met steun van Edukans Partnership. DSC08656