Kolol primary school

 

Kibet4Kids is in oktober 2013 een project gestart om de Kolol primary school te helpen. We zullen beginnen met het bouwen van klaslokalen, maar willen uiteindelijk alles doen dat kan bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs. Zodat de kinderen uit het arme dorp Kolol dezelfde kansen krijgen als kinderen uit de stad.

 

Achtergrond

 

Wat wij gaan doen

 

Begroting

 

Laatste nieuws

 

Doneer

 

Achtergrond

Oktober 2013: Kolol primary school is een school in het dorp Kolol,  wat ligt in de riftvallei, in Kenia. Het ligt redelijk afgelegen en de arme bevolking leeft er van de landbouw. Er zijn geen voorzieningen in Kolol. Lange tijd was er ook geen basisschool. De kinderen gingen naar school in het dorp Tambach, op ruim 5km. De enige manier om hier te komen, is via een stijle asfaltweg vol bochten, zonder stoep. Kinderen liepen anderhalf uur lang langs die stijle weg om op school te komen, vaak in het donker. Levensgevaarlijk. Bovendien zaten de scholen in Tambach overvol. In 2007 is er een basisschool in Kolol gebouwd. Er was genoeg geld voor vier klaslokalen, maar die zitten nu vol. De school heeft op dit moment (2013) 90 leerlingen en 5 docenten, verdeeld over 6 klassen (3 kleuterklassen + groep 1 t/m 3). Januari 2014 is het begin van het nieuwe schooljaar. Dan is er een vijfde klaslokaal nodig, maar dat is er nog niet. De overheid heeft onvoldoende financiën en heeft niets toe kunnen zeggen. De school heeft een hutje gebouwd van klei, dat eerder ook als klaslokaal heeft dienst gedaan, maar het mag de naam lokaal eigenlijk niet dragen (foto).  Kibet4Kids wil de Kolol primary school helpen door klaslokalen van bakstenen te bouwen. Er is voldoende plek op het land van de school. We zullen geen docenten hoeven aan te stellen, daar zorgt de overheid voor. We willen de gemeenschap nadrukkelijk betrekken bij de bouw. Ouders en buurtbewoners zijn al begonnen met het graven van de fundering en het brengen van stenen. Dit gebeurt gratis. Daarnaast zal de aannemer zoveel mogelijk mensen uit Kolol aanstellen om betaald werk te verrichten voor de bouw van het klaslokaal.

Wat wij gaan doen

We willen uiteindelijk van Kolol primary school een school maken met alle faciliteiten die nodig zijn om een kind goed te laten leren. Dat betekent dat we vijf klaslokalen willen bouwen (voor groep 4 t/m 8), een bibliotheek, een docentenkamer en een toiletgebouw. Ook willen we de kinderen lesmateriaal aanbieden. De meeste ouders hebben geen geld voor boeken en schriften. Daarom willen we dat de school zelf schoolboeken bezit, alsmede divers lesmateriaal zoals topografische kaarten en tweedehands computers. In arme streken in Kenia, zoals Kolol, krijgen kinderen soms niet genoeg te eten, wat de concentratie negatief kan beïnvloeden. We gaan onderzoeken of het mogelijk is om de kinderen een lunch aan te bieden. Idee is dat de ouders voor het voedsel zorgen en dat Kibet4Kids het salaris van de kok op zich neemt. Tenslotte willen we zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft, door de docenten bijscholing aan te bieden. In nauw overleg met het schoolhoofd, zullen we cursussen uitkiezen die geschikt zijn voor de docenten. Voordat we al deze inspanningen doen, willen we zien dat de ouders en docenten ook hun bijdrage leveren. Daarom willen we beginnen met twee lokalen en lesmateriaal. We vinden het erg belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij de projecten die we uitvoeren. Twee van onze bestuursleden (Hilda Kibet en Hugo van den Broek) wonen in Kenia. Zij zullen met enige regelmaat langs gaan om de bouw te controleren én vervolgens ook om in samenspraak met de docenten en het schoolhoofd te analyseren wat er verder moet gebeuren om de kwaliteit van het onderwijs in Kolol te verbeteren.   Boven: het toiletgebouw waar nu 120 leerlingen en 5 leerkrachten gebruik van maken.

Begroting

Onze begroting voor de eerste fase van dit project is als volgt:

 

Twee klaslokalen á 678.760 Ksh                                          1.357.520

 

Tachtig bureau’s en tachtig stoelen                                       200.000

 

Lesmateriaal (boeken en schriften) voor 2 klassen               230.000

 

Bijscholing docenten (6x70.000)                                          420.000

 

Totaal: 2.207.520 Ksh

 

Tegen de huidige koers is dit zo’n: 18.867,- euro. We denken in november 2013 met de bouw te beginnen en dit binnen 2 à 3 maanden af te ronden. Vervolgens zullen we het geheel analyseren en concrete plannen maken over de voortgang (bouw van overige lokalen, bibliotheek, lunch op school, bijscholing docenten).

Laatste nieuws

Klik hier voor de laatste nieuwsberichten. Hier vindt u alles over ons werk in Kolol.