Missie

Kansarme Keniaanse kinderen helpen geluk en succes te vinden.

Visie

Kenia is een Oost-Afrikaans land met een gestaag groeiende economie. Echter, 20% procent van de Keniaanse bevolking leeft onder de armoede grens van 1.25 dollar per dag en 40% leeft van minder dan 2 dollar per dag. Dit deel van de bevolking is afhankelijk van openbare faciliteiten, zoals openbare scholen en ziekenhuizen – dit in tegenstelling tot de middenklasse die in toenemende mate gebruik kan maken van privé instellingen.

De kwaliteit van de openbare faciliteiten is helaas niet altijd goed. Gevolg is dat nog steeds circa 16% van de kinderen geen gebruik maakt van basisonderwijs en dat ruim de helft van de kinderen geen gebruik maakt van voortgezet onderwijs. Dit laatste wordt met name veroorzaakt door het feit dat er slecht gepresteerd wordt door een groot deel van de basisschool leerlingen. Ze halen een score van minder dan 250 voor hun eindexamen, waardoor ze niet kunnen worden toegelaten tot het middelbare onderwijs. Onderzoek wijst uit dat de overvolle klassen en gebrekkige leeromstandigheden door velen als directe oorzaak worden gezien van de mindere schoolprestaties.

 

“Large classes blamed for poor KCPE results”. Uit de één na grootste Keniaanse krant The Standard.

 

Bovendien ontvangt een groot deel van de bevolking, met name van de plattelands bevolking, niet de noodzakelijke medische zorg. De plattelandsklinieken zijn over het algemeen slecht uitgerust. Het komt regelmatig voor dat mensen niet geholpen kunnen worden, omdat er geen arts aanwezig is en de noodzakelijke medische apparatuur en medicijnen niet beschikbaar zijn.

Kibet4Kids wil de Keniaanse kinderen, die zich bevinden in deze onderklasse, helpen door de volgende maatregelen te nemen:

  • Het bouwen van openbare basisscholen in gebieden waar een gebrek hieraan is, zodat meer kinderen naar school kunnen.
  • Het bouwen van extra klaslokalen bij bestaande openbare basisscholen, zodat kinderen les kunnen krijgen in kleinere klassen.
  • Het verbeteren van de faciliteiten bij bestaande scholen, zoals het leveren van bureaus, boeken, computers, en andere lesmaterialen, het bouwen van een bibliotheek, het renoveren van een klaslokaal, of het betalen van een extra docent. Doel is het creeëren van een prettige en stimulerende lesomgeving, waardoor de prestaties verbeteren en meer leerlingendoorstromen naar het vervolgonderwijs.
  • Het sponsoren van leerlingen die goed presteren op het basisonderwijs en worden toegelaten tot een openbare midelbare school, maar die onvoldoende financiën hebben om dit te betalen.
  • Het verbeteren van bestaande openbare medische faciliteiten op het Keniaanse platteland, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van gespecialiseerde zorg en meer kinderen kunnen worden behandeld voor eenvoudige aandoeningen, zoals diarree.

Dat zijn onze missie en visie. Hieronder leest u hoe we dit in de praktijk brengen en wat onze uitgangspunten zijn:

Uitgangspunten

1. We willen bijdragen aan de verbetering van het leven van kansarme kinderen in Kenia.

2. Dit doen we door ons te richten op de verbetering van de openbare voorzieningen.

3. Onderwijs staat centraal: wanneer dit slecht of middelmatig is, hebben kinderen een kleinere kans op een succesvol en gelukkig leven. Wanneer dit goed is, kunnen zelfs kinderen uit arme gezinnen het ver schoppen.

4. Door zelf dorpen, scholen en ziekenhuizen in Kenia te bezoeken, kunnen we bepalen waar het meest hulp nodig is.

5. Zodra we onze keuze hebben gemaakt, gaan we in overleg met de lokale gemeenschap. De gemeenschap wordt bij alles betrokken: de planning, uivoering en voortgang van het project.

6. Wij houden zelf de vinger aan de pols. We kunnen dit, doordat onze voorzitter en secretaris in Kenia wonen.

7. Een project bestaat altijd uit een complex van interventies. Bij het verbeteren van onderwijs: goede klaslokalen en sanitaire voorziening, het leveren van studiemateriaal, het aanbieden van bijscholing aan docenten, het geven van een lunch aan de leerlingen en het leveren van elektriciteit aan de school.

8. We willen weten of onze aanpak resultaat heeft en daarom doen we metingen. We kijken bijvoorbeeld naar de studie resultaten van de leerlingen, of het aantal met succes geholpen patiënten van een kliniek. Deze metingen worden jaarlijks herhaald.

9. Ook als een project is afgesloten, houden we contact. We willen dat onze hulp een structureel effect heeft en willen op de hoogte blijven en mogelijk bijsturen.

10. We geven zo veel mogelijk geld uit aan concrete hulp. Tot op heden hebben we 99% van onze inkomsten besteed aan hulp.

 

In de komende jaren ligt onze focus op educatie. Het verbeteren van medische voorzieningen wordt een doel vanaf 2016/2017. Tegen die tijd zullen we meer details geven over onze medische projecten op deze website. U kunt hier ons beleidsplan downloaden.